Ballettskoler i Norge

  • November 1, 2014 at

Ballett er en fin inngang til dans. Mange dansere innen mange sjangere har begynt med ballett, og ballett passer også godt for svært små barn. Ballett er fin trening for gutter og jenter, og trener opp muskler og kroppsholdning. Selv om barna kanskje ikke vil fortsette med dans i framtiden, kan det være fint at de har grunntrening fra ballett.

Ballettskoler finnes i mange norske byer, så dersom man bor i eller i nærheten av en by, er det ofte enkelt å finne en skole. På ballettkurs for småbarn legges det mest vekt på å ha det morsomt. Det finnes kurs for barn helt ned i femårsalderen, men disse kursene er ikke det som kalles klassisk ballett. De er mer en forberedelse til ballettutdanning, og det er slett ikke alle som starter med ballett som velger å fortsette med det. Noen tar bare et nybegynnerkurs som småbarn, mens andre velger å fortsette med andre danserformer senere.

Kurs innen jazzballett og moderne ballett tar inn elever fra de er åtte til ti år gamle. Barn som er eldre enn dette kan også starte med ballett. Det finnes nybegynnerkurs både for barn og ungdommer. En oversikt over ballettskoler i Norge finner man på nettsidene til Norske Dansekunstnere.

Klassisk ballett krever at man starter i ung alder, for musklene må trenes og tøyes fra barndommen. Felles for de fleste berømte ballettdanserne, er at de har startet som småbarn, men noen berømte dansere har også begynt med ballett i litt senere år.