Ballett

Ballett er en danseform som opprinnelig stammer fra Italia. Danseformen har fastsatte regler for kroppsholdninger og bevegelser, og skal formidle en historie uten ord.

Ballettforestillingen, eller historien, skapes av en koreograf. Ballett oppsto i fyrstehusene i Italia og Frankrike på 1400-tallet og 1500-tallet. Opprinnelig var dansen en hoffdans som ble ledet av en ballettmester. Verdens første helaftens ballett ble framført ved hoffet i Paris i 1581.

Ballett utviklet seg videre i Frankrike, og mange av reglene for bevegelser og kroppsposisjoner ble utviklet der. Dansen ble profesjonalisert på den første danseskolen som ble opprettet av den franske kongen, og fransk ble ballettspråket. I starten var det bare mannlige dansere som opptrådte, men på 1700-tallet fikk også kvinner opptre. Tåspissdansen ble introdusert på begynnelsen av 1800-tallet. På midten av 1800-tallet ble tyngdepunktet for ballett flyttet til Russland, og det er fortsatt i Russland man finner mange av de mest kjente danserne og dansekompaniene.

Ballett er populært blant barneforeldre, og mange ønsker å sende barna sine på en ballettskole fra de er små. Man kan finne informasjon om hvilke ballettskoler som finnes i området man bor i i artikkelen ”Ballettskoler i Norge”. Ballett er fin trening for barn, og gir god kroppskontroll.

Sub Pages